Senast uppdaterat

15 april

Information angående träning/tävling
samt medlemstävling under News

Information about training / competition
as well as a member contest under News

13 mars
Ny sida "News" och uppdaterat hur du blir medlem

2 mars
Länk till hur man får ett tracking number
27 februari
Medlemsinfo
Scandinavian Working Australian Shepherd Club

Viktiga nyheter under News!

Important news to read under news!

Välkommen till Scandinavian Working Australian Shepherd club SCANDWASC

Som nystartad klubb är vi i stort behov av medlemmar. Vi behöver er för att kunna driva klubben. Ha ekonomi att genomföra de planer som vi i styrelsen har som ex. betala flygbiljetter för domare, köpa in fina rosettter mm till Trials. Vi som är engagerade i klubben jobbar helt ideelt så medlemsavgifter, träningar mm går oavkortat till klubbkassan.

Under fliken "News" hittar du några av de planer vi har inför våren och sommaren.

Så om du vill stödja klubben bli medlem idag.

Tack på förhand!Welcome to Scandinavian Working Australian Shepherd club SCANDWASC

As a newly started club, we are in great need of members. We need you to run the club. Have the finances to implement the plans that we have on the Board as ex. pay air tickets for judges, buy nice bows etc. for Trials. We who are involved in the club work perfectly ideally so membership fees, trainings etc. go in full to the club cash register.

Under the "News" tab you will find some of the plans we have for spring and summer.

So if you want to support the club join today.

Thanks in advance!